Personvern


1
Introduksjon

1.1
Filmweb AS behandler personopplysninger om deg, derfor får du nedenstående informasjon («personopplysningsunderretning»).

2
Dataansvarlig

2.1
Filmweb AS (Adresse: Nedre gate 7, 0551 Oslo. Org.nr: 979166583), er den dataansvarlige. Det betyr, at vi er ansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger.

3
Formål med og grunnlag for innsamling av personopplysninger

3.1
Vi sikrer at dine personopplysninger bare samles og behandles i overensstemmelse med de[t] formål som er angitt her:
(a)
For å levere produkter og tjenester, du har bestilt (kontaktdetaljer).
(b)
For å besvare eventuelle spørsmål eller innsigelser du måtte ha (kontaktdetaljer, transaksjonsdetaljer).
3.2
Vårt grunnlag for behandling er:
  • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt, som du er part i.
  • Ditt samtykke.
Hvis grunnlaget for behandlingen er samtykke så har du rett til å tilbakekalle dette.
3.3
Vi oppbevarer dine personopplysninger i inntil 3 år.

4
Kategorier av personopplysninger

4.1
Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:
(a)
navn, adresse, epostadresse
(b)
IP-adresse
(c)
betalingsopplysninger

5
Dine rettigheter

5.1
Hvis du har spørgsmål vedrørende vår behandling av dine personopplysninger, kan du rette henvendelse til oss via kontaktopplysningerne beskrevet i punkt 7 nedenfor.
5.2
Du kan til enhver tid få innsyn i dine personopplysninger eller anmode oss om at få uriktige personopplysninger beriktiget, slettet eller endret ved å rette henvendelse til oss via kontaktopplysningene beskrevet i punkt 7 nedenfor. Du kan også anmode oss om at behandlingen begrenses, om dataportabilitet eller gjøre indsigelser mot vår behandling av dine personopplysninger.
5.3
Om du ønsker at klage på vår behandling av dine personopplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

6
Overføring av personopplysninger

6.1
Overføring av personopplysninger til datterselskaper samt til profesjonelle rådgivere kan skje i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning.
6.2
Kun betrodde medarbeidere, representanter og leverandører med et arbeidsbetinget behov har, i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personopplysninger, og bare i det omfang, det er nødvendig for å kunne levere en ytelse til oss eller handle på vegne av oss.
6.3
Vi forbeholder oss rett til å anvende eller gi videre opplysninger i det omfang, det er nødvendig for å overholde gjeldende lovgivning, foreta undersøkelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i etterforskningsøyemed.
6.4
Vi overfører dine personopplysninger til den aktuelle kinoen, driftsleverandøren Redpill Linpro og betalingsleverandøren Nets Norway AS. Overføring av personopplysninger skjer i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning, herunder inngås databehandleravtaler med våre databehandlere, men slik at at personopplysninger bare behandles innenfor de angitte formål og slik at passende sikkerhetsforanstaltninger er på plass.
6.5
Personopplysninger vi har innsamlet fra deg, kan bli overført til land utenfor EU/EEA (“EEA”). Dersom dette skjer vil vi vi sikre, at overføring enten skjer til land som Kommisjonen har fastslått har et tilstrekkelig sikkerhedsnivå, eller slik at overføringen er basert på Kommisjonens standardbestemmelser.

7
Kontaktopplysninger

7.1
Har du spørsmål kan du rette henvendelse til:

Filmweb AS
Adresse: Nedre gate 7, 0551 Oslo
Org.nr: 979166583
Epost: kundeservice@filmweb.no